Stel je vraag
0

Koolstofchemie onverzadigdheden

asked 2019-03-19 05:04:10 -0500

Sam gravatar image

Kan iemand mij helpen met deze vraag?

Ik weet dat je bij C6H10 2 onverzadigdheden hebt en bij C6H12 1 onverzadigdheid. Ik sluit antwoord D al uit, maar hoe weet ik nu of het A, B of C is?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-03-26 13:28:08 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Dag Sam,

Correct ivm de drievoudige binding. Deze zal verdwijnen en dan blijven er nul onverzadigdheden over. Dus oplossing D is niet correct.

Antwoord B is wel degelijk het juiste antwoord.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-03-20 11:30:04 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-03-20 11:31:17 -0500

Waarom sluit je D uit? Een driedubbele binding zijn toch twee onverzadigdheden?

Als je weet dat een ringstructuur een sterke binding is die niet zal verdwijnen en dat een gewone dubbele binding wel zal verdwijnen door een additiereactie met H2 zou je dan tot de juiste oplossing komen?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik dacht dat als de drievoudige binding verdwijnt, je dan geen onverzadigdheid meer over hebt, klopt dit dan niet?

Sam ( 2019-03-25 04:59:06 -0500 )edit

En antwoord B lijkt me wel een mogelijk antwoord dan

Sam ( 2019-03-25 04:59:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-19 05:04:10 -0500

Aantal keer gelezen: 123 keer

Laatst gewijzigd: Mar 26 '19