Stel je vraag
0

fysica, gemengde schakeling

asked 2019-03-26 11:55:14 -0500

Adara gravatar image

C:\fakepath\kortsluiting.jpg

Ik begrijp niet goed hoe ik moet zeker weten dat R5 en R6 kort gesloten zijn of niet? Wat ik in het rood getekend heb zou dan verloop van stroom kunnen zijn? Kan het kloppen?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-03-26 15:08:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk eens of je hiermee akkoord kan gaan? C:\fakepath\gemengde schakeling.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Veel duidelijker, dankje

Adara ( 2019-03-27 23:29:01 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-26 11:55:14 -0500

Aantal keer gelezen: 90 keer

Laatst gewijzigd: Mar 26 '19