Stel je vraag
0

fysica, serie en parrallel schakeling

asked 2019-03-27 23:34:11 -0500

Adara gravatar image

Wanneer twee lampen in serie geschakeld worden, dan meet men bij een spanning van 24V een totale stroom naast de bron van 2A. Wanneer de twee lampen parallel geschakeld worden, dan meet men bij een spanning van 24V een totale stroom naast de bron van 9A.

Hoeveel bedragen de weerstanden van de lampen?

Voor serie schakeling heb ik totale weerstand berekend, Rtot= 24V/2A= 12 ohem dan zou R1 + R2= 12 Ohem en voor parralel schakeling is Rtot= 24/9

dat zijn al geen gelijk waarden, dan kan het toch niet kunnen? Hoe kan ik het dan oplossen?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-03-28 03:27:33 -0500

De opgave spreekt niet van twee gelijke lampen. Het kunnen ook verschillende waarden zijn. Uit de 2 situaties haal je 2 vergelijkingen voor de weerstanden van beide lampen (R1 en R2). Oplossen ven het stelsel van vergelijkingen geeft je dan het antwoord.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-27 23:34:11 -0500

Aantal keer gelezen: 53 keer

Laatst gewijzigd: Mar 28 '19