Stel je vraag
0

fysica, serie en parralel schakeling

asked 2019-03-28 00:03:45 -0500

Adara gravatar image

Om de vervangingsweerstand van een parallelschakeling van twee gelijke lampen gelijk te maken aan de vervangingsweerstand van de serieschakeling van die twee lampen, moet men een weerstand van 12  in serie met de parallelschakeling schakelen.

Vergelijk dat ik dan moet hebben is 2R= R/2 + 12ohem
maar het klopt niet want ik kom dan 4ohem uit

wat doe ik fout?

dank zeer

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-03-28 03:30:20 -0500

De vergelijking zit goed, de uitwerking gaat als volgt: 2R=R/2+12, 1.5R=12 en dus R=8

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-28 00:03:45 -0500

Aantal keer gelezen: 139 keer

Laatst gewijzigd: Mar 28 '19