Stel je vraag
0

wiskunde, goniometrie

asked 2019-03-28 03:19:20 -0500

Adara gravatar image

Hoe kan ik sin(x)/cos(x) + 1 verder vereenvoudigen?

Ik heb dan ten eerste 1 geschreven als sin^2x + cos^2x

maar dan zit ik vast. Als ik verdubbelings formule gebruik wordt het nog complexer ( cos 2x= cos^2-sin^2)

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-03-28 09:07:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

sin(x)/ cos (x) +1 = tan (x) +1

Verder zie ik ook geen vereenvoudiging. Waar wou je dit voor gebruiken?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-28 03:19:20 -0500

Aantal keer gelezen: 74 keer

Laatst gewijzigd: Mar 28 '19