Stel je vraag
0

chemie empirische formule

asked 2019-03-31 02:30:46 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-04-02 17:11:42 -0500

Koen@REBUS gravatar image

als empirische formule gegeven is als C3H2Cl en dat molaire massa gelijk is aan 147g/mol wat is dan chemische formule.

ik weet dan ten eerste dat 3x+2x +x = 147g/mol hoe kan ik dan verder? Zo kom ik dat x= 24.5

Dank bij voorbaat

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2019-03-31 03:54:46 -0500

Ulrike.Vanhoutte gravatar image

Als je begint met alle molaire massa's op te schrijven, zie je dat C= 12 g/mol, H= 2g/mol en Cl= 35,5 g/mol. Als je al deze molaire massa's maal de coëfficiënten doet die gegeven zijn in de empirische formule, bekom je 73,5 g/mol. Dit is juist de helft van147 g/mol, nu weet je dat alle coëfficiënten dus ook maal 2 zullen moeten gedaan worden, zo krijg je de chemische formule C6H4Cl2.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-31 02:30:46 -0500

Aantal keer gelezen: 88 keer

Laatst gewijzigd: Mar 31 '19