Stel je vraag
0

chemie - Empirische formule

asked 2019-03-31 02:46:06 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-04-07 13:10:21 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Als een stof voor 20% uit H bestaat en 80 % uit C. Wat is empirische formule?

Wat is mijn volgende stap? Ik weet niet hoe ik verder moet?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-06 15:11:01 -0500

Koen@REBUS gravatar image

A) CH

B) CH2

C) CH3

D) C2H3

Wat is de juiste oplossing?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Graag eerst deze opgave afwerken. Zolang deze en andere openstaande opgaven niet zijn afgewerkt, zal ik geen feedback meer geven op nieuwe opgaven ! OK ? Koen

Koen@REBUS ( 2019-04-12 13:01:30 -0500 )edit

Had je hier al de juiste oplossing gevonden?

Koen@REBUS ( 2019-04-16 13:22:38 -0500 )edit
0

answered 2019-04-02 17:08:54 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-04-02 17:10:03 -0500

Je zult voor deze opgave de verschillende oplossingen van A tot D moeten overlopen en ervan uitgaan dat je 1 mol van de stof neemt.

A) CH.

Als je 1 mol CH neemt dan is de totale massa 12 + 1 = 13 gram.

Is de verhouding tussen C en H dan 80 % en 20 % ?

Neen, want C = 12/13 = +/- 92 % en H = 1/13 = +/- 8 %

Zet de redenering eens verder voor B, C en D.

Wat is de juiste oplossing?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Kunt u dan de verschillende oplossingen ( B C D) geven aub? Want in de bundel dat ik gekregen heb staat er geen; Dankje Koen

Adara ( 2019-04-03 01:29:00 -0500 )edit
0

answered 2019-03-31 03:46:17 -0500

Ulrike.Vanhoutte gravatar image

Ik zou beginnen met de totale massa gelijk te stellen aan 100 gram. Nu weet je dat er 20 gram H zal zijn en 80 gram C. Door op het periodiek systeem te kijken, kan je de molaire massa van de 2 stoffen zien. H = 1g/mol en C = 12g/mol. Dit geeft dat er 2O mol H zal zijn en 80/12 mol C.

De empirische formule : C 80/12 H 20 of vereenvoudigd: C 20/3 H 5.

Ik denk dat het zo is, maar ik vind het vreemd dat de C geen natuurlijk getal is dus ik weet niet zeker of dit juist is.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, ik heb ook zo iets geprobeerd. Alvast bedankt

Adara ( 2019-04-03 01:29:58 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-31 02:46:06 -0500

Aantal keer gelezen: 797 keer

Laatst gewijzigd: Apr 07 '19