Stel je vraag
0

wiskunde 2018 geel vraag 1

asked 2019-03-31 13:02:29 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-03-31 14:31:15 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als ik deze opgave begin te vereenvoudigen eerst kom ik het volgende uit

(e^ 6x -1) / ( e^3x + 1)

klopt het?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-03-31 14:30:38 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Adara, je kan best nog eens proberen de rekenregels van breuken en logaritmen/exponenten te begrijpen.

Wat je daar gedaan hebt zou juist zijn, behalve dat in de noemer dan ook (e^6x +1)zou moeten staan in plaats van (e^3x +1). Dat zou je moeten kunnen oplossen want dan staat er uiteindelijk: (3³-1)/(3³ +1) = 26/28 = 13/14 en dus antwoord D. Ik heb het een beetje anders uitgewerkt, maar het komt op hetzelfde neer. Kijk eens of je mijn tussenstappen kan begrijpen. C:\fakepath\wiskunde 2018 vraag 1.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Klopt, ik heb een rekenfout gemaakt. Dankje wel Myriam, ik vind uw methode idd overzichtelijker

Adara ( 2019-04-02 02:07:22 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-03-31 13:02:29 -0500

Aantal keer gelezen: 124 keer

Laatst gewijzigd: Mar 31 '19