Stel je vraag
0

Biologie examenvraag juli 2012

asked 2019-04-01 06:18:47 -0500

Sam gravatar image

updated 2019-04-05 13:45:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Iemand met een bepaalde leverziekte heeft weinig eiwitten in het bloed. Wat gebeurt er met zijn osmotische waarde en reabsorptie vermogen?

A. OW laag RV laag

B. OW hoog RV laag

C. OW laag RV hoog

D. OW hoog RV hoog

Kan iemand me uitleggen wat de juiste oplossing is?

Alvast bedankt

Sam

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-23 07:00:51 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Weinig eiwitten in het bloed = bloed is hypotoon, dus OW is laag en RV is laag

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Als er weinig eiwitten in bloed is betekent dit dat water zal zich vanuit bloedbaan naar omliggende weefsel verplaatsen? Dus osmotische waarde is laag. Waarom is dan reabsorptie vermogen laag?

Adara ( 2019-04-30 10:55:09 -0500 )edit

Idd, als er weinig eiwitten zijn, dan zal er water verplaatsen naar het omliggende weefsel. En omdat de osmotische waarde laag is, zal er weinig opname zijn van water, dus lage reabsorptie.

Martine@REBUS ( 2019-05-10 04:19:01 -0500 )edit
0

answered 2019-04-02 01:53:10 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-04-02 01:53:28 -0500

is het antwoord C?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-01 06:18:47 -0500

Aantal keer gelezen: 387 keer

Laatst gewijzigd: Apr 23 '19