Stel je vraag
0

Biologie examenvraag juli 2013

asked 2019-04-01 06:21:52 -0500

Sam gravatar image

updated 2019-04-05 13:44:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan iemand me helpen met de oplossing van deze vraag?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-23 06:59:44 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het correcte antwoord is idd B. Maar deze leerstof is niet meer te kennen voor het examen.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-04-02 02:01:51 -0500

Adara gravatar image

Is het antwoord B?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-01 06:21:52 -0500

Aantal keer gelezen: 176 keer

Laatst gewijzigd: Apr 23 '19