Stel je vraag
0

wiskunde, 2018 geel vraag 4

asked 2019-04-02 02:20:42 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-04-03 16:43:39 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

de verzameling van de punten (x,y) in het vlak die voldoen aan de vergelijking y^2 -x^2 -y -x = O

hoe kan ik verder?

ik kan het schrijven als y( y -1)= x( x =1)

dan stel ik y= nul of y -1= 0

zo kom ik dat y= x^2 +x of y= ^2 +x +1

dan zou ik antwoord c kiezen dat het een parabool is

Maar dat is niet juist. Hoe kan ik dan verder? alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-03 16:43:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ontbinden in factoren als volgt:

y² -y = x² +x

Voeg links en rechts 1/4 toe: y² -y +1/4 = x² +x + 1/4

Nu splitsen in merkwaardige producten: (y-1/2)² = (x+1/2)²

Twee mogelijkheden: (y-1/2) = (x+1/2) of (y-1/2) = -(x+1/2) en dit geeft 2 kruisende rechten (ook gekend als een ontaarde kegelsnede)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Nu snap ik het, maar ik zou er zelf niet opgekomen zijn. Staat zo iets in bundel van wiskunde van Rebus uitgelegd? dan weet ik wat ik nog moet bekijken.

Adara ( 2019-04-03 23:12:16 -0500 )edit

Ontbinden in factoren staat er in het algemeen wel in. Het omvormen tot een merkwaardig product doe je ook als je een cirkelvergelijking omvormt. Maar deze vorm van oefening was vorig jaar nieuw.

Myriam@REBUS ( 2019-04-04 02:41:26 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-02 02:20:42 -0500

Aantal keer gelezen: 441 keer

Laatst gewijzigd: Apr 03 '19