Stel je vraag
0

wiskunde 2018 geel vraag 9

asked 2019-04-02 03:08:26 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-04-03 16:56:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

kans dat vrouw minstens 180= 13.5% + 2.35 % = 15.85 % kans dat man minstens 180= 34% + 13.5 % + 2.35 %= 49.85 %

kans dat beide personen minstens 180cm zijn= 15.85% maal 49.85 % = 7.9%

wat doe ik fout? alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-03 16:55:49 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je gaat er van uit dat de twee personen één man en één vrouw zijn, maar dat is niet gezegd.

Je hebt de helft kans dat het duo bestaat uit één man en één vrouw en dan is jouw redenering juist. Er is 1/4 kans dat het twee vrouwen zijn, bereken dan eens de kans dat ze beide groter dan 1.80 m groot zijn. Tenslotte 1/4 kans dat het twee mannen zijn, en bereken dan nog eens de kans.

Al deze kansen optellen, dan kom je in buurt van 10,64% en dus is het antwoord B

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankje Myriam

Adara ( 2019-04-03 23:10:18 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-02 03:08:26 -0500

Aantal keer gelezen: 156 keer

Laatst gewijzigd: Apr 03 '19