Stel je vraag
0

fysica, golven

asked 2019-04-03 03:44:43 -0500

Adara gravatar image

Twee punten op 30 cm afstand hebben bij een lopende golf op een koord een faseverschil van 270°.

Als ik wil weten wat golfastand lambda is hoe moet ik verder met deze gegevens?

is lambda=30cm?

alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-03 16:31:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

30 cm geeft een faseverschil van 270°, dan is de hele periode, 360°, en de bijhorende lambda is 40 cm.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

begrepen Dankje

Adara ( 2019-04-03 23:19:35 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-03 03:44:43 -0500

Aantal keer gelezen: 129 keer

Laatst gewijzigd: Apr 03 '19