Stel je vraag
0

fysica, golven

asked 2019-04-03 04:57:18 -0500

Adara gravatar image

image description

Zou er iemand me kunnen uitleggen hoe kan het zijn dat golf 1/4 T naar rechts verschoven is?

Ik heb golf op t=7 s in het rold aangeduid in eerste grafiek. Als je golf op t=6 en t=7s vergelijkt dan is het toch 3/4T naar rechts verschoven?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-03 16:36:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het maximum in de eerste tekening is gelegen op (6,8) en op de tweede tekening is dat (8,8)

Dan kan je toch zien dat in 1 seconde alles 2 eenheden naar rechts verschoven is.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

wat bedoelt u met twee eenheden?

Adara ( 2019-04-03 23:15:57 -0500 )edit

Alle punten zijn op de x-as met 2 opgeschoven. (ik weet niet of de x-as in cm of meter is bijvoorbeeld)

Myriam@REBUS ( 2019-04-04 02:42:43 -0500 )edit

Ja, dat klopt maar dat alle punten op de x-as met twee eenheden zijn opgeschoven, wat betekent het voor T? en hoe kan ik het dan berekenen?

Adara ( 2019-04-05 02:43:58 -0500 )edit

Want ik kan golflengte wel aflezen, het is gelijk aan 8 toch? Maar hoe weet ik wat periode T is?

Adara ( 2019-04-05 02:44:22 -0500 )edit

Er is 1 seconde verlopen tussen het eerste en tweede beeld (van 6s naar 7s) en in die tijd heeft de golf een kwart van haar golflengte afgelegd. De totale periode is dan 4 maal die 1 seconde of 4 seconden.

Myriam@REBUS ( 2019-04-05 13:43:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-03 04:57:18 -0500

Aantal keer gelezen: 107 keer

Laatst gewijzigd: Apr 03 '19