Stel je vraag
0

historische vragen biologie, stofwisseling en energetische omzettingen

asked 2019-04-03 08:02:40 -0500

Ulrike.Vanhoutte gravatar image

updated 2019-04-03 08:06:48 -0500

Hallo allemaal

Ik zit vast bij een vraag van biologie, ik zal ze even dicteren; "De huid van vissen is semi-permeabel. Zout water bevat 38 g NaCl per liter, in zoet water daarentegen zit 1% zout in het water. We maken een onderscheid tussen mariene vissen en zoetwatervissen. Welke uitspraak over het drink- en urineergedrag van deze vissen is correct?"

A. mariene vissen urineren meer en drinken meer B. mariene vissen urineren meer en drinken minder C. mariene vissen urineren minder en drinken meer D. mariene vissen urineren minder en drinken minder

Ik denk dat het antwoord B is, omdat ik ervan uitga dat dit proces osmose is, maar ik weet het niet zeker. Is er iemand die mij hier mee kan helpen?

Met vriendelijke groeten, Ulrike

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Ne het zou juist A moeten zijn, klopt dat doordat mariene vissen een lage concentratie aan zout in hun lichaam hebben ze ook meer urineren. Maar juist daarom moeten ze toch meer drinken? Anders zouden ze toch uitdrogen? snap je?

Adara ( 2019-04-03 23:52:56 -0500 )edit

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-23 06:58:39 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Het correcte antwoord is C.

Ze verliezen water door osmose, dus moeten meer drinken om te compenseren en weinig urineren, want ze verliezen al water.

Dit staat uitgelegd in boek 5.2

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt !!

Ulrike.Vanhoutte ( 2019-04-26 03:52:02 -0500 )edit
0

answered 2019-04-03 23:53:23 -0500

Adara gravatar image

Antwoord A denk ik

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-03 08:02:40 -0500

Aantal keer gelezen: 270 keer

Laatst gewijzigd: Apr 23 '19