Stel je vraag
0

chemie opgave 3-03

asked 2019-04-05 02:58:09 -0500

Adara gravatar image

updated 2019-04-06 15:06:48 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Bij deze oefening waarbij men naar lewisformule ven CO vraagt had ik voor A gekozen maar het blijkt C te zijn.

Als ik formule lading bereken, heeft C inderdaad lading -1 omdat en O lading +1. Maar En van O is groter dan C. Dan zou men toch denken dat O de gemeenschappelijke ladingen naar zich toe trekt? EN negatieve lading krijgt?

Alvast dank zeer om er licht op te werpen.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-06 15:06:05 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-04-06 15:07:36 -0500

Je moet goed het onderscheid maken tussen formele lading en partiële lading.

De formele lading is de lading die aan een atoom in een molecule of samengesteld ion wordt toegekend met als uitgangspunt dat elektronen in een chemische binding gelijkwaardig worden gedeeld door de atomen, zonder rekening te houden met verschil in elektronegativiteit.

Wanneer je op zoek gaat naar de partiële lading dan moet je de volgende werkwijze volgen. Het atoom dat de elektronen sterker naar zich toe trekt (dus met de grootste EN) krijgt een negatieve partiele lading of deellading (δ-) Het atoom dat elektronen makkelijker geeft (dus met de laagste EN) krijgt een positieve partiele lading of deellading (δ+).

Bij het schrijven van Lewisstructuren wordt de formele lading weergegeven.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-05 02:58:09 -0500

Aantal keer gelezen: 341 keer

Laatst gewijzigd: Apr 06 '19