Stel je vraag
0

Horizontale worp 2.5.2

asked 2019-04-09 06:23:01 -0500

Kathleen gravatar image

Ik begrijp niet zo goed hoe je de rico van de raaklijn kan bepalen met gegevens. Ik dacht dat de grafiek voldeed aan y(x) = ax² + bx + c. C is gelijk aan 10 (als je 0 invult in de vergelijking). Hoe kan je het verder oplossen?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-09 12:48:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

x = v t = 1 t

y= 10 -0,5 g t²

Elimineer de t uit deze vergelijkingen, dan heb je de vergelijking van de baan.

Om de rico van de raaklijn te bepalen zal je de vergelijking moeten afleiden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-09 06:23:01 -0500

Aantal keer gelezen: 89 keer

Laatst gewijzigd: Apr 09 '19