Stel je vraag
0

fysica, 9.7 p. 104

asked 2019-04-09 06:42:33 -0500

Adara gravatar image

kan men deze oefening oplossen met arbeid en Energie formule te gebruiken? W=arbeid= F.x waarbij x is verplaatsing van massa van 1kg dus lengte van draad is 1m W=10J =1/2 m. v^2 en hieruit kent men snelheid V en kan men grondfrequentie bepalen. f=V/2l

Waar maak ik fout? Want het klopt niet maar ik weet niet wat ik fout redeneer

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-09 12:56:47 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Adara, de nummering van de oefeningen in de cursus is veranderd sinds dit jaar. Ik weet niet precies over welke oefening je het hebt. Als het over golven of trillingen gaat kan je wel behoud van energie gebruiken. Maar de formule W = F.x kan alleen gebruikt worden als de kracht constant is. Bij een trilling zal dit niet het geval zijn en kijk je beter naar de formule van arbeid van een veer: E(pot) = k x²/2

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-09 06:42:33 -0500

Aantal keer gelezen: 154 keer

Laatst gewijzigd: Apr 09 '19