Stel je vraag
0

3.2.13 Arbeid, energie en vermogen

asked 2019-04-10 03:02:42 -0500

Kathleen gravatar image

C:\fakepath\3.2.13.jpg

Ik probeerde de oefening te maken a.d.h.v. van de wet van behoud van energie, maar kwam dan een negatieve veerconstante uit. Is dit mogelijk?

Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-10 15:39:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Deze oefening is in de eerste plaats een horizontale worp. Bereken de beginsnelheid nodig om de kogel op de burcht te laten vallen.

Als je deze horizontale beginsnelheid hebt: bereken welke energie hiervoor nodig is. Deze energie komt uit de veer.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-10 03:02:42 -0500

Aantal keer gelezen: 86 keer

Laatst gewijzigd: Apr 10 '19