Stel je vraag
0

3.7.5 wiskunde

asked 2019-04-10 08:01:05 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Hoe los je dit soort vragen op? Bij de gelijkaardige vraag 3.7.3 zat ik ook vast. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-10 16:21:25 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

(ln x - 2lnx)/(3ln x - 4lnx) = (1-2)/(3-4)=1

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-04-10 16:13:55 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Deze stap had ik al, ik kom in de problemen als ik de rest moet uitwerken met de juiste rekenregels. Mijn excuses dat ik mijn vraag niet zo concreet geformuleerd had.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-04-10 16:00:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De functie is ln x

De vraag is: bereken (f(x)-f(x²))/(f(x³)-fx^4)) en dat vul je in als (ln x-ln (x²))/(ln x³ -ln x^4) en de rest is uitwerken met de juiste rekenregels.

Analoog voor 3.7.3

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-10 08:01:05 -0500

Aantal keer gelezen: 105 keer

Laatst gewijzigd: Apr 10 '19