Stel je vraag
0

8.3.1 Fysica

asked 2019-04-10 11:18:21 -0500

Cha gravatar image

Bij deze oef zie ik niet hoe ik de snelheid kan berekenen en met welke formule. Kan u mij op weg helpen aub?

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-10 15:52:22 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De kracht op het geladen deeltje door het elektrisch veld is q.E

De Lorentz kracht in Q .v .B

Deze twee krachten zijn in evenwicht als het deeltje rechtdoor beweegt.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-04-12 04:03:46 -0500

Cha gravatar image

Dankuwel! Is het antwoord C dan correct?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

v = E/B is het antwoord

Myriam@REBUS ( 2019-04-12 08:38:23 -0500 )edit
0

answered 2019-04-12 04:15:04 -0500

Cha gravatar image

In de oefening van 8.3.2

In b) bestaat de bundel uit protonen en als ik het goed begrijp worden de deeltjes hier wel afgebogen dus zijn de lorentzkracht en de elekrische kracht op het deeltje niet meer gelijk? Maar hoe kan je dan de snelheid berekenen? Alvast bedankt!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-10 11:18:21 -0500

Aantal keer gelezen: 96 keer

Laatst gewijzigd: Apr 12 '19