Stel je vraag
0

Chemie, Ph berekenen

asked 2019-04-12 05:02:57 -0500

Adara gravatar image

Als ik volgende oefening heb : We voegen een oplossing met 12 g azijnzuur samen met een oplossing met 32,8 g natriumacetaat en lengen het mengsel aan tot 500 mL.

En ik schrijf deze reactie vergelijkin, klopt het?

CH3COOH + CH3COONa => 2 CH3COO^- + Na^+ + H^ +

0.2mol 0.40mol

-0.2mol -0.20mol + 2.0.20mol

op einde heb ik dan 0.20mol natriumacetaat 0.40mol geconjugeerde zuur (ch3coo -)

ik kom PH= 4.45 uit maar het zou 5.05 moeten zijn

Alvast dank zeer

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-12 12:53:56 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-04-12 12:54:33 -0500

Hoe heb je de pH berekend?

Welke formule moet je toepassen?

1) zwak zuur

2) zwakke base

3) buffer

4) .....

Graag meedenken om samen de oplossing te vinden.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Tip: Je moet geen reactievergelijking schrijven. De stoffen worden samengevoegd en er stelt zich een evenwicht in tussen een zwak zuur en het zout van de geconjugeerde base van dit zwakke zuur. Wat hebben we dan?

Koen@REBUS ( 2019-04-14 02:09:43 -0500 )edit

dan heb je een zure buffer

Adara ( 2019-04-14 05:06:36 -0500 )edit

Het is dus geen aflopende reactie, maar een evenwichtsreactie?

Adara ( 2019-04-14 05:08:01 -0500 )edit

Dus moet je de formule van de zure buffer gebruiken om de pH te berekenen ! Gaat dat lukken?

Koen@REBUS ( 2019-04-14 07:36:08 -0500 )edit

Ph= 1/2( Pkz -log(zuur)/(zout)

Adara ( 2019-04-16 13:01:02 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-12 05:02:57 -0500

Aantal keer gelezen: 502 keer

Laatst gewijzigd: Apr 12 '19