Stel je vraag
0

Wiskunde 2.2.10

asked 2019-04-12 07:15:49 -0500

Oscar.Mertens gravatar image

updated 2019-04-14 05:58:58 -0500

Geen enkel idee hoe te starten

Bedankt, ik snap het nu :)

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-12 08:52:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De som van de hoeken van een driehoek is 180°

Als je de derde hoek hebt kan je misschien iets met de sinusregel doen?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-12 07:15:49 -0500

Aantal keer gelezen: 69 keer

Laatst gewijzigd: Apr 14 '19