Stel je vraag
0

Fysica 8.4.1

asked 2019-04-12 07:45:44 -0500

Cha gravatar image

Ik weet niet zo goed hoe ik aan deze oefening moet beginnen. Ik heb alleen de stroom kunnen berekenen adv het vermogen en de spanning maar hoe moet ik weten of de twee draden elkaar afstoten of aantrekken daarvoor moet je toch hun lading berekenen? En hoe kan ik de kracht per meter op de draden berekenen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-12 08:50:16 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De stroom loopt door het elektrisch toestel, dus er in via één draad, er uit via de andere (en dat draait regelmatig om omdat we wisselstroom hebben)

Uit de gegevens van het vermogen kan je de stroomsterkte berekenen.

Als je de stroomsterkte hebt kan je het magnetisch veld rond één draad berekenen.

Nu moet je alleen nog de kracht op de andere draad berekenen (en je weet al hoeveel stroom daar door loopt). De lengte van de draad is één meter (zie opgave)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-12 07:45:44 -0500

Aantal keer gelezen: 103 keer

Laatst gewijzigd: Apr 12 '19