Stel je vraag
0

Wiskunde 2.2.12

asked 2019-04-12 09:10:57 -0500

Kathleen gravatar image

Ik maakte deze schets. Ik dacht te kunnen werken met het feit dat tangens van een hoek de rico van de raaklijn is door mijn straal loodrecht op mijn raaklijnen te projecteren, maar geraakte hier niet veel mee verder. Wat doe ik best eerst?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-12 09:31:09 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

LInks heb je een mooie rechthoekige driehoek. De schuine zijde ligt langs onder en meet 2 (van (-2,0) naar (0,0) ) en één van de rechte hoek zijden is de straal van de cirkel, dus 1. Pythagoras geeft je de andere zijde en dan kan je de tangens berekenen.

De andere raaklijn staat er loodrecht op en je weet wat dat betekend voor de rico's.

Maak je de oefening nu af ?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Klop het dat je de negatieve vierkantswortel van 3 uitkomt, als je redeneert dat de rico van s = -1/ rico van r?

Kathleen ( 2019-04-13 02:49:21 -0500 )edit

Inderdaad. GOED GEDAAN! Je ziet op de tekening ook dat het klopt want s is een dalende rechte.

Myriam@REBUS ( 2019-04-13 03:27:22 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-12 09:10:57 -0500

Aantal keer gelezen: 102 keer

Laatst gewijzigd: Apr 12 '19