Stel je vraag
0

fysica 8.1.6

asked 2016-06-03 02:14:43 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Ik begrijp hier niet goed het onderscheid tussen b) en c) Bij b) heb ik het opgelost met behulp van de formule 1/2 k A(kwadraat) en hier bij A = 0.2. Bij c) echter moest ik dan weer werken met A = 0.1. Hierbij begrijp ik niet goed waarom het hier ook niet 0.2 moet zijn.

edit retag flag offensive close merge delete

4 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-03 02:24:31 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De massa trilt rond haar evenwichtspunt, en dat ligt bij (lengte + 0,1). Rond dat punt heb je een trilling met amplitude 0,1

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-03 07:06:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

In het hoogste punt is de potentiële energie van de veer terug gelijk aan 0, maar daar zal de potentiële energie van de zwaartekracht maximaal zijn.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-03 07:04:29 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voor het berekenen van de potentiële energie: op het diepste punt van de trilling mag je de gravitatie potentiële energie gelijk stellen aan 0. Dan moet je alleen de potentiële energie nemen van het uitrekken van de veer: 0,2 dus.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-03 03:09:59 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Maar waarom wordt bij b dan wel gebruikt gemaakt van de 0.2?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-03 02:14:43 -0500

Aantal keer gelezen: 186 keer

Laatst gewijzigd: Jun 03 '16