Stel je vraag
0

Wiskunde 2.3.1.

asked 2019-04-13 04:01:44 -0500

Kathleen gravatar image

image description

Ik maakte een schets bij deze oefening en concludeerde dat de rico van één van de raaklijnen 0 moet zijn. Ik weet niet goed hoe ik de tweede raaklijn kan bepalen. Bovendien vroeg ik mij af of dit ook sneller kon zonder tekening, omdat je hier op het examen misschien niet zoveel tijd voor hebt om een gedetailleerde schets te maken.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-13 05:42:25 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

cirkelvergelijking: y² + (x-3)² = 4

raaklijn: y = 2 + mx

Je vult (2 + mx) in op de plaats van y in de cirkelvergelijking en werkt dit terug uit tot D=0

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

dankjewel, ik heb het!

Kathleen ( 2019-04-13 09:49:05 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-13 04:01:44 -0500

Aantal keer gelezen: 127 keer

Laatst gewijzigd: Apr 13 '19