Stel je vraag
0

Wiskunde 2.3.2.

asked 2019-04-13 04:04:18 -0500

Kathleen gravatar image

Ik dacht bij deze oefening eerst de vergelijking van de parabool te bepalen a.d.h.v. de 3 gegeven coördinaten. Ik weet echter niet goed hoe je vervolgens de rico van de raaklijn kan bepalen zonder hiervan de vergelijking te hebben gekregen en via de discriminantmethode te kunnen oplossen na invullen in de andere vergelijking. Hierdoor loopt ik ook vast bij de volgende oefeningen in dit hoofdstuk.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-13 05:37:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Stel een parametervergelijking op van de raaklijn. ((y-2)/(x-0) = m) Die stel je dan gelijk aan de paraboolvergelijking. Met de discriminant methode kan je dan maar één oplossing vinden (D=0)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik heb het gevonden, danku! Maar waarom is het precies fout om dat merkwaardig product verder uit te werken?

Kathleen ( 2019-04-14 05:05:11 -0500 )edit

waarschijnlijk heb je daar een rekenfout gemaakt. Maar belangrijker: het is een overbodige bewerking en dat moet je afleren voor een examen waar de tijd zo belangrijk is.

Myriam@REBUS ( 2019-04-14 05:14:33 -0500 )edit
0

answered 2019-04-14 04:05:38 -0500

Kathleen gravatar image

Ik rekende het verder uit, maar mijn uitkomst lijkt me niet echt te kloppen ...

image description

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het klopt tot aan de D: (12-m)²=64 dit los je op als 12-m=8 en 12-m=-8 en zo kom je op de juiste oplossingen.

Myriam@REBUS ( 2019-04-14 04:13:17 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-13 04:04:18 -0500

Aantal keer gelezen: 137 keer

Laatst gewijzigd: Apr 14 '19