Stel je vraag
0

Wiskunde 2.3.13 2.3.9 en 2.3.11.

asked 2019-04-13 06:13:51 -0500

Kathleen gravatar image

Ik probeerde deze 3 oefeningen te maken, maar kwam telkens het foute uit. Maak ik steeds dezelfde fout?

image description

image description

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-13 06:36:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Probeer de opgave 2.3.11 en 2.3.13 eens te tekenen, dan zie je waarom het niet gaat.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-04-13 06:26:57 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Bij vraag 2.3.11 heb ik de discriminant berekend uit de vgl: m^2 -2m+27/3=0. De discriminant is kleiner dan 0 dus de vgl heeft geen oplossingen. Bij vraag 2.3.9 heb ik dezelfde vgl op het einde van de oefening. Ik bereken de nulpunten hiervan adhv de discriminant en kom -4 en 2 uit. Ik denk dat deze methode enkel van toepassing is op deze oefening, maw jouw methode om de waarden van ‘m’ te bepalen is niet correct. Oefening 2.3.13 heb je correct denk ik aangezien een wortel van een negatief getal niet kan zijn er geen waarden voor ‘m’ waarvoor de opgave klopt. Ik hoop dat ik je heb kunnen helpen hiermee

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-13 06:13:51 -0500

Aantal keer gelezen: 159 keer

Laatst gewijzigd: Apr 13 '19