Stel je vraag
1

Chemie Serie 6.2 vraag 8

asked 2019-04-13 06:32:22 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Beste,

Na alle oefeningen ivm chemisch evenwicht correct gemaakt te hebben, stuit ik op deze oefening en deze lukt me niet. Ik gebruik dezelfde methode als in de andere oefeningen maar heb steeds een foute uitkomst namelijk 100gram SO3. Kan u mij de juiste bewerking doorsturen aub? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-04-13 07:01:09 -0500

Kathleen gravatar image

image description

Bedoel je deze oefening?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja dankuwel! In mijn oplossingen staat dat het antwoord 80g is, dit zal een foutje zijn dan.

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-13 07:17:22 -0500 )edit

Ah oei, dat is hoe ik het heb opgelost. Ik ben wel niet zeker dat dit dan ook effectief het antwoord is, want die heb ik niet.

Kathleen ( 2019-04-13 07:23:22 -0500 )edit

Ik had dezelfde bewerking, maar ergens een rekenfout gemaakt. Ik denk wel dat dit de juiste oplossing is

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-13 09:12:33 -0500 )edit

Proficiat Kathleen, dit is wel degelijk de juiste oplossing. De oplossingssleutel blijkt niet correct te zijn. Deze zal door Rebus worden aangepast.

Koen@REBUS ( 2019-04-13 13:36:50 -0500 )edit

Je zou het rekenwerk kunnen vereenvoudigen door voor Xe van SO3 bv. x te nemen en dan om de oplossing te vinden bij de gevonden waarde van x + 0,4 op te tellen.

Koen@REBUS ( 2019-04-13 13:38:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-13 06:32:22 -0500

Aantal keer gelezen: 183 keer

Laatst gewijzigd: Apr 13 '19