Stel je vraag
0

Chemie serie 4.1 vraag 9

asked 2019-04-14 03:12:01 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Beste, Ik begrijp deze vraag niet zo goed. Kan u mij dit uitleggen aub. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-04-14 04:26:38 -0500

Kathleen gravatar image

image description

Ik weet niet of je hier iets mee bent?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

V2=12,5 liter had ik ook. Ik snap echter niet hoe je dan antwoord B kan aanduiden.

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-14 04:48:11 -0500 )edit

Je verhouding tussen beide concentraties is 12,5. Deze verhouding is ook noodzakelijk om de verdunning te kunnen uitvoeren. Als je dan de antwoorden afgaat, zie je dat enkel antwoord B (250/20) de verhouding 12,5 weergeeft. Verduidelijkt dit mijn notities wat?

Kathleen ( 2019-04-14 05:09:03 -0500 )edit

Ah ja ik begrijp het, dankuwel!

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-14 05:59:03 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-14 03:12:01 -0500

Aantal keer gelezen: 102 keer

Laatst gewijzigd: Apr 14 '19