Stel je vraag
0

chemie, verdunning

asked 2019-04-14 04:18:09 -0500

Adara gravatar image

C:\fakepath\verdunning.jpg

Ik kan er niet goed aan uit hoeveel keer mijn uiteindelijke oplossing verdund is?

eerste verdunning lijkt duidelijk, 25ml in een maatkolf van 250ml aanlengen tot maatstreep => 10x verdund

tweede verdunning is geen verdunning toch? Ik heb het in het groen aangeduid, ik neem 25ml van een oplossing die verdund is (10x) maar die verdun ik niet meer

Alvast dank zeer

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-14 07:51:07 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Correct - als je 25 ml overbrengt in een maatkolf van 25 ml en je lengt aan tot de maatstreep is er niet verdund, dus in deze stap is je verdunningsfactor gelijk aan 1.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-14 04:18:09 -0500

Aantal keer gelezen: 82 keer

Laatst gewijzigd: Apr 14 '19