Stel je vraag
0

Wiskunde 2.10.5

asked 2019-04-14 05:25:54 -0500

Kathleen gravatar image

Ik probeerde dit op te lossen door te beginnen werken met de verdubbelingsformules, maar hiermee krijg ik hetgeen binnen de haakjes staat niet gelijk. Moet ik werken met verwante hoeken? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-14 11:13:01 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

updated 2019-04-14 11:16:19 -0500

De hoeken hebben een verschil van (pi/2) en dus kan je werken met cos² (beta + pi/2) = sin²(beta)

(Verwante hoeken goed studeren voor het examen. Dat en merkwaardige producten vind je in zowat alle examens terug)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik begrijp dat dit gelijk is door complementaire hoeken, maar ik zie niet goed hoe je hier verder mee kan werken ondanks het maken van een schets;

Kathleen ( 2019-04-20 02:12:50 -0500 )edit

cos²beta + sin²beta = 1

Myriam@REBUS ( 2019-04-20 12:44:55 -0500 )edit
0

answered 2019-04-14 10:35:45 -0500

Kathleen gravatar image

image description

Sorry, ik had het over deze oefening (2.10.5)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-04-14 06:22:48 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Over welke opgave heb je het?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-14 05:25:54 -0500

Aantal keer gelezen: 90 keer

Laatst gewijzigd: Apr 14 '19