Stel je vraag
0

Chemie serie 7.2 - vraag 4

asked 2019-04-14 06:45:40 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-04-14 07:47:50 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste, Ik begrijp deze vraag niet goed. Hoe begin ik hieraan? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-14 07:41:40 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je hebt hier een goed oplosbaar zout dat splitst in een zwak zuur het ammonium ion en het chloride ion.

Kan je de pH bepalen van deze zure oplossing? Welke formule zou je hiervoor kunnen gebruiken?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik weet niet welke formule ik hiervoor moet gebruiken.

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-14 09:11:02 -0500 )edit

Is dit een sterk zuur, een zwak zuur, een buffer? In functie van je antwoord op deze vraag moet je een bepaalde werkwijze / formule gebruiken. Tip: indien Kz < 1 dan heb je een zwak zuur.

Koen@REBUS ( 2019-04-14 11:40:34 -0500 )edit
0

answered 2019-04-15 05:56:10 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-04-15 05:59:07 -0500

Ammoniumchloride is een goed oplosbaar zout dat splitst in het ammonium ion dat een zwak zuur is en het chloride ion.

Het chloride ion heeft geen invloed omdat het de geconjugeerde base is van een sterk zuur HCl.

Dus moet je hier de formule van het zwak zuur gebruiken waarbij je als Kz de Kz neemt van ammonium.

Lukt het op deze manier?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-14 06:45:40 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: Apr 15 '19