Stel je vraag
0

Chemie Reeks A serie 4.4 oefening 2

asked 2019-04-16 06:23:43 -0500

Lize.VanderWilt gravatar image

updated 2019-04-16 08:54:59 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe los je dit op? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-16 08:51:07 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-04-16 08:54:22 -0500

Je moet hiervoor het onderstaande stappenplan volgen.

image description

Geef maar even aan of je er hiermee uit geraakt.

Wanneer je aan stap 7 komt dien je volgende tip te gebruiken. 'Wat is het molair gasvolume?'

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik snap het, bedankt!

Lize.VanderWilt ( 2019-04-16 10:45:43 -0500 )edit

Werk je deze dan uit en post je je antwoord voor jouw medecollega's?

Koen@REBUS ( 2019-04-16 13:03:00 -0500 )edit

ik zit hier vast, er is enkel massa van Fe gegeven en als ik die omreken naar mol kom ik 1.66 mol uit maar hoe bereken ik het aantal mol van H2o?

Mirac.Ulgen ( 2019-06-28 21:11:19 -0500 )edit

Ik zit ook weer vast...

Lize.VanderWilt ( 2019-06-29 05:28:14 -0500 )edit

je moet geen rekening houden met water die is in overmaat denk ik. Fe gaat helemaal wegreageren waardoor diwaterstof 5/3 *4(=6.67 mol) daarna ga je de molaire volume gebruiken om Vte bekomen dus 6.67*22.4=149.5l of 150l

Mirac.Ulgen ( 2019-06-29 07:50:59 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-16 06:23:43 -0500

Aantal keer gelezen: 141 keer

Laatst gewijzigd: Apr 16 '19