Stel je vraag
0

Chemie Reeks A serie 4.4 oefening 2

asked 2019-04-16 06:23:43 -0500

updated 2019-04-16 08:54:59 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe los je dit op? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-16 08:51:07 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-04-16 08:54:22 -0500

Je moet hiervoor het onderstaande stappenplan volgen.

image description

Geef maar even aan of je er hiermee uit geraakt.

Wanneer je aan stap 7 komt dien je volgende tip te gebruiken. 'Wat is het molair gasvolume?'

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik snap het, bedankt!

Lize.VanderWilt ( 2019-04-16 10:45:43 -0500 )edit

Werk je deze dan uit en post je je antwoord voor jouw medecollega's?

Koen@REBUS ( 2019-04-16 13:03:00 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-16 06:23:43 -0500

Aantal keer gelezen: 23 keer

Laatst gewijzigd: Apr 16