Stel je vraag
0

Fysica 7.5.8

asked 2019-04-17 10:00:57 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-04-19 15:08:25 -0500

Beste,

Ik begrijp niet hoe je deze vraag moet oplossen. Ik heb geprobeerd de schakeling wat om te vormen om er een beter beeld van te krijgen maar het lukt mij niet. Kan iemand uitleggen hoe ik de substitutieweerstand hiervan vind aub? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-17 12:29:02 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je begint de draden te markeren met streepjes of bolletjes etc. tot je aan de weerstand komt. Na een weerstand verander je van markering en je werkt daarmee verder tot aan de volgende weerstand(en). Zie mijn tekening.

Daar waar je dezelfde overgang in de markeringen bekomt staan de weerstanden in parallel. Hier is dat R1 en R3 die beiden van streepjes naar bolletjes overgaan. Daarna heb je nog R2 nodig om de stroomcirkel rond te maken, dus die staat in serie hiermee. De R4 weerstand staat in parallel met al het vorige.

Met deze techniek kan je op het examen (met één blauwe balpen) zeer snel uitvinden welke weerstanden parallel en serie staan.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Bedankt! Heel nuttige info!

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-18 05:25:24 -0500 )edit
0

answered 2019-04-17 10:19:53 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kijk eens of je het zo kan vinden: C:\fakepath\fysica vraag substitutie weerstand.JPG

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bedankt! Hebt u tips om makkelijk te zien aan een schakeling die adhv driehoeken wordt voorgesteld zoals deze welke weerstanden in serie/parallel staan?

Thomas.Nauwelaerts ( 2019-04-17 11:02:59 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-17 10:00:57 -0500

Aantal keer gelezen: 200 keer

Laatst gewijzigd: Apr 19 '19