Stel je vraag
0

Fysica juli 2015 vraag 2 en 5.1.4 cursus

asked 2019-04-18 08:16:29 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-04-18 13:04:29 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij vraag 2 van juli 2015 kom ik als antwoord V1 = 3V/2, wat geen mogelijkheid is. Ik redeneerde dat V1/3 = V2 en in het begin V2 = V/2 en door vervolgens V2 te vervangen kwam ik tot deze oplossing. Ik begrijp niet zo goed wat er fout is aan mijn redenering vermits ik in de cursus bij vraag 5.1.4 exact hetzelfde deed. Daar kwam ik immers uit dat V1 = 4V2 en V1 = V2 = V/2 in het begin. Door ook hier weer V1 te vervangen, kwam ik uit op V/8 = V2. Bijgevolg was V1 = 7V/8 wat wel juist was.

image description image description image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-18 10:50:54 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Voor de eerste vraag: V1 = 3(V2) en dus kan je de hele ruimte opdelen in 4 delen, waarvan V1 er 3 krijgt, dus 3/4

Voor de tweede vraag: het gaat over de linker ruimte in functie van de hele ruimte. Rechts krijgt 1/8 van V, dan is er links 7/8.

Tip: vraag heel goed lezen (en dan nog eens als je het niet kan vinden) en goed rekenen met breuken.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik begrijp hoe je aan 3/4 komt, maar ik zie niet goed wat precies een verschil is met de andere vraag. Beide vragen gaan toch over wat de nieuwe ruimte is in functie van het geheel?

Kathleen ( 2019-04-19 01:39:48 -0500 )edit

Bij de andere vraag: start met V/2 en ga de druk verviervoudigen, dan is het volume V/8. Teken dat uit als je het niet ziet.

Myriam@REBUS ( 2019-04-19 03:15:19 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-18 08:16:29 -0500

Aantal keer gelezen: 176 keer

Laatst gewijzigd: Apr 18 '19