Stel je vraag
0

fysica extra oefening 4.10.13 en 4.10.7

asked 2019-04-19 01:12:09 -0500

Kathleen gravatar image

Bij oefening 4.10.13 begrijp ik niet zo goed wat ze precies verwachten dat je berekent of aan welke voorwaarde de lengte moet voldoen die je moet vinden. Bij oefening 4.10.7 zie ik niet hoe je hieruit het vermogen kan berekenen. Alvast bedankt! image description

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-19 03:22:30 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

4.10.13: de archimedeskracht moet groot genoeg zijn om het gewicht te compenseren.

4.10.7: druk .A = F ; F .v = F . (afgelegde weg/tijd) = vermogen (ook P, maar een andere)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik had bij 4.10.13 Fa gelijkgesteld aan Fz, maar als ik hier dan mijn lengte uit wou halen via L = m/ (ro . oppervlakte) dan kwam ik op een foute uitkomst ...

Kathleen ( 2019-04-19 04:07:03 -0500 )edit

Oppervlakte in m² gezet, ro in massa/m³, 2 laarsjes? (Als het een factor 2 is ligt het aan de vraagstelling. Ik weet niet meer of de oppervlakte voor 1 of 2 laarsjes is)

Myriam@REBUS ( 2019-04-19 04:40:13 -0500 )edit

Ik kwam 0,42 uit, maar als ik het inderdaad deel door 2 dan krijg je 0,21 cm (wat het juiste antwoord is).

Kathleen ( 2019-04-19 04:48:05 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-19 01:12:09 -0500

Aantal keer gelezen: 95 keer

Laatst gewijzigd: Apr 19 '19