Stel je vraag
0

Vraag over hydrostatica

asked 2016-06-04 07:44:19 -0500

Jaak.Dezeure gravatar image

updated 2016-06-04 07:44:47 -0500

Beste, Het antwoord bij deze vraag over hydrostatica is D, maar ik begrijp niet goed waarom. Ik snap ook niet hoe er bellen kunnen ontsnappen. Alvast bedankt, Jaak

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-04 15:21:26 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Jaak, ik denk dat capillariteit geen onderdeel uitmaakt van de examenleerstof. Dus kan je deze vraag wellicht overslaan.

Wat er gebeurt zou ik proberen te verklaren als: de capillair in B is smaller. Dat zie je omdat bij overdruk het vloeistofniveau hoger is in capillair B. Bij onderdruk zal het vloeistofniveau in beide capillairen dalen. Maar om een luchtbel te vormen in water moet ook de oppervlaktespanning van het water overwonnen worden. Dat gaat het vlugst bij een smal buisje.

Myriam

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-04 07:44:19 -0500

Aantal keer gelezen: 119 keer

Laatst gewijzigd: Jun 04 '16