Stel je vraag
0

Fysica 10.1.5

asked 2019-04-20 03:13:20 -0500

Cha gravatar image

Ik weet niet zo goed hoe ik de frequentie hier moet bereken. Kan iemand helpen?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2019-04-20 12:16:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

m.g =k.l en uit de gegevens over het ondersteund zakken kan je de k berekenen. Vervolgens omega┬▓=k/m

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2019-04-20 03:13:20 -0500

Aantal keer gelezen: 112 keer

Laatst gewijzigd: Apr 20 '19