Stel je vraag
0

Wiskunde 3.5.3

asked 2019-04-20 07:03:17 -0500

Kathleen gravatar image

Ik zie niet goed hoe ik hieraan kan starten ... Alvast bedankt!

image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-27 12:00:43 -0500

Kyara.Vanderveken gravatar image

Hallo! Ik kom als horizontale asymptoot Y = 0 uit en als verticale asymptoten X = 1 en X = -1, maar deze hebben dan toch geen snijpunten?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Natuurlijk wel. De snijpunten zijn (-1;0) en (1;0)

Myriam@REBUS ( 2019-06-27 12:15:22 -0500 )edit
0

answered 2019-04-20 07:46:25 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

y=f(x) en zet de functie op gelijke noemer. Dan kan je de asymptoten zoeken.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik kom als perforatie x = -1 uit en als VA: x = -1 en x = 1. Hoe bepaal ik mijn snijpunten dan?

Kathleen ( 2019-04-20 09:45:36 -0500 )edit

kijk eens goed. Er zijn twee VA en één HA, geen perforatie.

Myriam@REBUS ( 2019-04-20 10:25:56 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-20 07:03:17 -0500

Aantal keer gelezen: 110 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '19