Stel je vraag
0

Fysica 9.2.6

asked 2019-04-21 02:43:27 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-04-21 04:35:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste, Hoe los je deze vraag op? Ik weet niet hoe ik deze gegevens kan omzetten naar het gevraagde. Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-21 04:32:29 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De activiteit (2000 kBQ) kan je opdelen in de activiteit van de gekende stof (800 kBq) en de onbekende 1200 kBq)

Van de bekende stof weet je dat ze op 24u drie halveringstijden doormaakt, dus de activiteit na 24 u is nog (1/2)³ van de oorspronkelijke, dus 100 kBq.

De resterende activiteit is 400 kBq, daarvan is dan nog 300 kBq van onze onbekende stof.

De onbekende stof is dus in activiteit gedaald van 1200 kBq naar 300 kBq. Dat komt overeen met 2 halveringstijden.

De halveringstijd van de onbekende stof is 24u/2 =12u

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-21 02:43:27 -0500

Aantal keer gelezen: 161 keer

Laatst gewijzigd: Apr 21 '19