Stel je vraag
0

Wiskunde augustus 2015 vraag 5

asked 2019-04-21 09:01:10 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-04-21 13:24:16 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik dacht gewoon de ene vergelijking in de andere in te vullen, maar dan kom ik iets bizar uit wat mij niet tot de oplossing leidt. Hoe pak ik dit best aan? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-21 12:55:57 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Als je het ene invult in het andere kom je uit y=y^4 en x=x^4 en deze voorwaarden kunnen enkel vervuld worden door 0 en 1. En eigenlijk is dat een juiste oplossing. Je hebt te maken met een liggende parabool (x=y²) en een staande parabool y=x² en deze kunnen mekaar maximaal op 2 punten snijden: (0;0) en (1;1) in dit geval.

Dit zou je eigenlijk heel eenvoudig moeten kunnen tekenen en dan is de oplossing vanzelfsprekend.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-21 09:01:10 -0500

Aantal keer gelezen: 137 keer

Laatst gewijzigd: Apr 21 '19