Wiskunde 1.10.23 en 1.10.19

asked 2019-04-22 10:18:41 -0500

Kathleen gravatar image

Ik rekende deze 2 oefeningen uit, maar kwam bij de ene op een foute oplossing en bij de andere liep ik vast. In de les kon er echter niet direct gezegd worden waar ik fout liep. Weet iemand het wel? Alvast bedankt.

image description image description image description image description

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Voor 1.10.19 zit de rekenfout in de derde stap. Het is overigens gemakkelijker om y te elimineren in de eerste stap want dan hou je veelvouden ven 5 over en kan je vereenvoudigen.

Myriam@REBUS ( 2019-04-22 12:21:13 -0500 )edit