Stel je vraag
1

fysica oef 9.8

asked 2016-06-05 02:35:02 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Ik heb deze oefening als volgt opgelost en kom zo het juiste antwoord uit. Wat ik nu niet meer goed begrijp, is waarom er bij de eerste vgl (in potlood bijgeschreven) geen y0 moet komen, er wordt toch vanaf een bepaalde hoogte deze steen gegooid? image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-07 11:01:03 -0500

Anne-Sophie gravatar image

Oké dat begrijp ik, maar waarom heb je dan bij de tweede vergelijking geen y0 waarde. De steen en het geluid beginnen toch niet vanaf dezelfde hoogte?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Hier heb je de keuze gemaakt om de afstand te meten met de as vanaf de bodem: $y = 0 + v_{geluid} t$ Als je de algemene vgl. $y(t) = y_0 + v_0 (t - t_0)$ herschikt, krijg je $y(t) - y_0 = v_0 (t - t_0) \Leftrightarrow \Delta y = v \Delta t$, het is dus de verandering van de afstand $y$ dat je zoekt

Yves@REBUS ( 2016-06-07 13:09:22 -0500 )edit
1

answered 2016-06-05 12:27:39 -0500

updated 2016-06-05 12:28:05 -0500

Het hangt ervan af hoe je de y-as kiest:

1) vanaf de rand van de canyon naar beneden: $y(t) = 0 + gt^2/2$

2) van de bodem van de canyon naar boven: $0 = y_0 - gt^2/2$

Het resultaat is hetzelfde natuurlijk.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-05 02:35:02 -0500

Aantal keer gelezen: 130 keer

Laatst gewijzigd: Jun 07 '16