Stel je vraag
0

Augustus 2017 vraag 9

asked 2019-04-22 14:34:15 -0500

Kathleen gravatar image

Ik rekende deze oefening uit maar bekom 4/3 (antwoord D) i.p.v. 3/4 (antwoord B). Ik vind echter mijn fout niet. Kan iemand mij helpen?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-22 15:13:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik kan je uitwerking niet goed zien, maar ik denk dat je de hoek verwisseld hebt. De hoek APQ komt overeen met de hoek BCA en dan is de tangens 6/8 of 3/4

Kijk eens goed: de twee rechthoekige driehoeken ABC en APQ hebben een gemeenschappelijk hoekpunt: A en ze hebben allebei een hoek van 90 graden. De hoek APQ moet dus overeen komen met BCA

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Dankuwel, ik zie mijn fout!

Kathleen ( 2019-04-23 10:09:12 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-22 14:34:15 -0500

Aantal keer gelezen: 137 keer

Laatst gewijzigd: Apr 22 '19