Stel je vraag
0

wiskunde, gelijkheid en ongelijkheid

asked 2019-04-23 12:05:11 -0500

Adara gravatar image

C:\fakepath\gelijkheid on ongelijk.jpg

Kan iemand me bij deze oefening helpen aub?

Dank zeer

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

De oorspronkelijke oefening was (s-1)/(1-2s) en dit geeft een heel ander resultaat dan wat je hier hebt neergeschreven. (zie examenvragen juli 2015 vraag 12)

Myriam@REBUS ( 2019-04-30 11:26:38 -0500 )edit

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-04-23 12:26:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het is niet juist om de ongelijkheid rechts om te keren. Dit moet je alleen doen als de noemer negatief is (dan vermenigvuldig je met een negatief getal) Zoals je op de grafiek ziet is het domein [-1;1] [C:\fakepath\ongelijkheid.jpg](/upfiles/15560403665279408.jpg)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Beste Myriam, dank zeer. Maar ik kan uw bestand niet openen.

Adara ( 2019-04-30 10:45:31 -0500 )edit

Wanneer mag men de ongelijkheid rechts of links omkeren?

Adara ( 2019-04-30 10:47:01 -0500 )edit

Men moet de ongelijkheid omkeren bij delen of vermenigvuldigen met een negatieve term.

Myriam@REBUS ( 2019-04-30 11:24:13 -0500 )edit
0

answered 2019-04-30 11:23:16 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Nieuwe poging tot bestand toevoegen: C:\fakepath\ongelijkheid.jpg

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-23 12:05:11 -0500

Aantal keer gelezen: 91 keer

Laatst gewijzigd: Apr 30 '19