Stel je vraag
1

Fysica vraag 6 juli 2012

asked 2016-06-05 10:53:15 -0500

Paulien.Verbiest gravatar image

updated 2016-06-05 11:37:49 -0500

C:\fakepath\Schermafbeelding 2016-06-05 om 17.49.26.png

Hoe los je deze vraag op? Ik was begonnen met opschrijven van krachten per blokje, maar ik kom er niet uit...

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-05 11:50:19 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De 2N duwt m2 vooruit. Dus m2 * a = 2N en (m2+m1)*a = 6N (omdat m2 = 2 * (m1) )

Andersom hebben we nog steeds een kracht van 6N die beide blokjes verder duwt. Maar de kracht tussen beide blokjes in moet nu de massa m2 verder duwen, en die is 2 maal zo groot. Er is nu een kracht van 4N tussen de blokjes aanwezig. ==> oplossing C

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dus klopt het als ik deze vergelijking gebruik. krachten op m2: m2 x a = F - F(1op2) Daarin vul ik m2 x a= 2 en F=6 in. Zo bekom ik F(1op2)= 4N.

Paulien.Verbiest ( 2016-06-06 04:49:55 -0500 )edit

Prima! Het verschil tussen de kracht die beide blokjes voortduwt en de kracht die alleen het laatste blokje duwt is de kracht nodig om het tussenliggende blokje in beweging te brengen.

Myriam@REBUS ( 2016-06-06 05:15:59 -0500 )edit

Oké ik begrijp het :) heel erg bedankt!

Paulien.Verbiest ( 2016-06-06 06:53:14 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-05 10:53:15 -0500

Aantal keer gelezen: 243 keer

Laatst gewijzigd: Jun 05 '16