Stel je vraag
0

Biologie theorie H3 en H4

asked 2019-04-27 09:15:15 -0500

Kathleen gravatar image

Ik had 3 korte vragen i.v.m. de leerstof: - Klopt het dat de fotosynthese stilvalt indien er één van de volgende componenten ontbreekt: H2O, C2O, licht of ATP en NADH? - Is het correct dat ter volledigheid op p.19 van de cursus ook zou kunnen staan dat DNA zich, naast de nucleus en mitochondrie, zich ook in een chloroplast bevindt? - Op p.23 van de cursus staat dat na het aanhechten van een acetylgroep het chromatine compacter wordt, maar is dit niet juist omgekeerd (dat het euchromatine wordt i.p.v. heterochromatine)? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2019-04-29 11:18:22 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Jup het klopt dat de fotosynthese dan stilvalt.

Ja, dat mag je zeker zeggen (cfr. endosymbiosetheorie)

Idd, het moet minder compact zijn in de cursus, foutje :)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-27 09:15:15 -0500

Aantal keer gelezen: 78 keer

Laatst gewijzigd: Apr 29 '19