Stel je vraag
0

Fysica elektrostatica 6.2.4

asked 2019-04-28 07:42:36 -0500

Céleste gravatar image

image description Bij deze vraag had ik tijdens mijn les de richtingen bij elk punt geschreven. Dit is al een tijdje geleden en ik kom er maar niet op waarom bij punt T en R het dezelfde richting is en bij S en P niet. Alvast bedankt om te antwoorden.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-04-28 15:01:52 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je hebt elektrische veldlijnen getekend. Deze lopen van de positieve lading weg en naar de negatieve lading. In T en R is dat dus in dezelfde richting, in P en S heb je tegengestelde elektrische veldlijnen en zou het elektrisch veld dus nul kunnen zijn. Uitrekenen is nog nodig op te kijken of het op S of P gaat.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-05-31 04:48:21 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

Hoe kun je dit berekenen als je geen afstand hebt gekregen tussen S en P?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

De afstand tussen 2 punten is altijd hetzelfde. Dus heb je wel de relatieve afstanden.

Myriam@REBUS ( 2019-05-31 07:08:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-04-28 07:42:36 -0500

Aantal keer gelezen: 100 keer

Laatst gewijzigd: May 31 '19